arkiv

Muntligt

Jag har tagit som vana att i slutet på lektionen, precis innan eleverna går ut, fråga efter tre eller fem saker som de lärt sig idag. Svaren kan bli allt från svepande till detaljerade, allt från ämnesspecifika till trams.

Svaren ger mig en liten uppfattning av vad eleverna kommer ihåg från lektionen, och – tänker jag – ger också en liten möjlighet att reflektera över vad vi hållit på med. Vanligtvis tar det inte mer än 30 sekunder, så det är en rätt enkel investering att göra.

Metoden är en förenklad variant av ”exit tickets”, som beskrivs i ett annat inlägg.

När jag har varit ute på praktik, eller vikarierat, har jag lagt märke till att eleverna ofta är tysta och ovilliga att diskutera. Givetvis finns det alltid elever som räcker upp handen och pratar, men generellt sett är eleverna väldigt tysta. Det fick mig att fundera på muntliga övningar som kan få igång klassrumsdiskussioner. Jag använder denna övning när eleverna är trötta eller har tappat koncentrationen. Jag har utfört övningen med elever från högstadiet så väl som gymnasiet och det har fungerat superbra oavsett grupp. Eftersom jag är språklärare är ett av mina huvudsyften att eleverna ska värma upp inte bara till varandra, och läraren, men även till språket i fråga.

Eleverna sitter två och två. Tre och tre fungerar likväl. Meningen är att alla ska ha någon att sitta med. Skriv ett ord på tavlan och låt eleverna komma på en möjlig förklaring till ordet. Fråga dem, efter några minuters diskussion, vad de har kommit fram till. Det är även roligt om de kan argumentera för deras val. Ordet du skriver på tavlan kan vara vilket som helst. Mycket beror på vilket ämne du har och hur gamla eleverna är. Jag skulle rekommendera ett svårare eller mer ovanligt ord eftersom det minskar risken att eleverna vet vad ordet betyder. Beroende på hur mycket tid jag har, och vilken slags klass det är, använder jag upp till fem ord per tillfälle. Ett annat alternativ, vilket jag inte har hunnit testa än, är att inleda en lektion med endast ett ord och lämna uppgiften därefter.

Jag tror att denna övning fungerar till alla ämnen i grundskolan så väl som gymnasiet.

När jag undervisat engelska har aubade (a love song which is sung at dawn), mimp (to speak in a prissy manner, usually with pursed lips) och paralian (a person who lives near the sea) varit populära ord. Om ni är nyfikna kan ni finna en mer detaljerad beskrivning på lektion.se