arkiv

Diagnos

Jag har testat att lägga in en tabell sist i prov och diagnoser, där elever får kryssa i hur det tycker att de hanterar de olika momenten som testas. Jag har hållit skalan grov, typ ”Behöver öva | Funkar ok | Funkar bra”.

Det återstår fortfarande att utvärdera vad eleverna tycker, men personligen tycker jag att det är bra av flera anledningar:

  • Man uppmuntrar eleverna att fundera över hur bra de kan kursinnehållet.
  • Man ger eleverna ytterligare ett tillfälle att känna att de lärt sig något.
  • Man får inblick i hur stora/små skillnader det är mellan elevers uppskattning av sina kunskaper, och vad de faktiskt kan.
  • Man märker om det finns elever som konsekvent överskattar eller underskattar sin förmåga. (På lärarutbildningen sades det att elever i regel har bra uppfattning om vad de kan eller inte i matte, men mina första resultat talar emot det.)
  • Jag som lärare får ytterligare en anledning att fundera över vad jag ska testa på provet/diagnosen.
  • Om man är lat som lärare (alternativt har sjukt ont om tid) kan man använda samma tabell, eller en lika dan, för att rapportera provresultatet till eleven.
  • När provet handlar om problemlösning (matte), har tabellen även haft rader för ”redovisning” och ”mattespråk” – vilket är ett sätt att betona att det inte bara är rätt svar som spelar roll i bedömningen.

Efter att ha manuellt bladat in kladdpapper med prov ett antal gånger har jag nu börjat med en annan approach. När jag kopierar upp provet till eleverna lägger jag till en blank sida, som de kan använda som kladdpapper. Mycket smidigare.

Innan tänkte jag att det är dumt, eftersom kopiering kostar. Men att kopiera ett blankt papper kostar ingen toner, och om det sliter lite på kopieringsmaskinen så balanseras det av att det sparar lärartid.

Nästa gång kanske jag skriver ”kladdpapper” i liten stil överst på det blanka bladet, så att färre elever frågar efter kladdpapper i provsalen. (Jorå, jag sa högt en eller två gånger att det finns kladdpapper längst bak i provhäftet, men elever verkar ha svårt att höra instruktioner i skrivsalar.)

Jag har sedan tidigare använt Google Docs (nu ”Google Drive”) för att skapa enkäter – det är ett snabbt och smidigt sätt att göra enkäter på webben. Men för någon vecka sedan upptäckte jag också den sjukt smidiga tjänsten för att sammanställa resultat från enkäterna. Grymt!

Tipset för den här gången är alltså att använda Googles verktyg för att göra skriftliga enkäter, istället för att ha dem på papper och sammanställa för hand.

Jag gjorde en 7-minutersvideo som visar hur det går till. Den går att hitta här: Göra enkäter med Google Docs/Google Drive