arkiv

Månadsarkiv: december 2012

En kollega till mig använder något som kanske kan kallas ett halvflippat klassrum. I ett flippat klassrum används ofta en pedagogik där man låter eleverna titta på videor med genomgångar hemma, och tiden i klassrummet läggs på att arbeta med egna uppgifter – där lärarens tid med varje elev kan bli mer meningsfull.

Jag (och flera av mina kollegor) har upplevt att det är svårt att få eleverna att faktiskt titta på videogenomgångar hemma, vilket gör att ett flippat klassrum blir svårt. Men en av mina kollegor använder en smart taktik, som man kan kalla ett halvflippat klassrum. I slutet av varje lektion visar hon en 5–10 minuter lång videogenomgång för nästa lektions område. Eleverna får skriva eventuella frågor på post it-lappar medan de tittar, och när de lämnar klassrummet sätter de lapparna på dörren. Läraren kollar in lapparna, och tar upp väsentliga frågor först nästa lektion.

Hon säger att det känns att eleverna är mer förberedda, vilket ju känns rimligt eftersom materialet har fått mogna under lite längre tid. (Elever ges ju också bättre möjlighet att kolla in genomgången själv hemma, om de känner att det var knepigt.)

Smart!

Jag har en klass där jag känner att det är extra viktigt att eleverna får känna att de lär sig saker och blir bättre på matte, och där det dessutom kan vara svårt att hålla överblick över vad vi gör, har gjort och kommer att göra.

För att göra det lite lättare satte jag ihop en presentation på sex rutor (varav en är startbilden), som dels sammanfattar innehållet i avsnittet, dels visar essensen i varje moment. Den kör jag i nu början på varje lektion, med tre trevliga effekter:

  • Eleverna blir påminda om vad vi håller på med.
  • Saker vi redan gått igenom får en blixtrepetition.
  • Saker vi kommer att gå igenom känns inte lika främmande när de dyker upp på kommande lektioner.
  • Det moment som för två lektioner sedan kändes främmande känns förhoppningvis ganska lugnt idag, vilket kan ge en känsla av att man faktiskt lärt sig en del matte.

Det kostar kanske 3–5 minuter att köra introduktionen, men jag tror att det är väl använd tid. Jag funderar på att göra något liknande även i de andra grupperna, men jag ska utvärdera i den här gruppen först.