arkiv

Månadsarkiv: april 2012

På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen. Jag använder mig av tre frågor:

  1. Tre saker jag lärt mig på lektionen.
  2. Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.
  3. Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig.

Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Hittills har det fungerat utmärkt – det tar någon minut i slutet på lektionen, och utgör dessutom en bra rutin för att avrunda ett lektionspass.

Jag minns inte vem det var som tipsade mig om att använda exit tickets, men jag vill ändå sända ett tack. Tack!

Kolla in de exit tickets jag använder (utskriftssnällare format).

PS: När jag googlar på ”exit ticket” hittar jag exempel som tyder på att de används till lite mer omfattande frågor på annat håll. (Se till exempel How exit tickets increase student performance.)

För mig är elevernas intresse, och mentala närvaro, en viktig del av undervisningen.För att behålla deras intresse, när ett ämne kan uppfattas som svårt eller jobbigt, försöker jag att anpassa delar av mitt material efter dem.

Det kan kännas som en självklarhet – jag tror däremot att vi tar det givet och glömmer bort att göra det konsekvent i arbetet. När jag har grammatik- eller litteraturföreläsningar använder jag mig ofta av exempelmeningar från Harry Potter. De flesta har antingen läst böckerna eller sett filmerna och kan därför känna igen exempel därifrån.

Sist jag använde mig av Harry Potter som exempel var förra veckan. En gymnasieklass och jag diskuterade symbolism i litteratur. När vi kom till symbolism märkte jag att eleverna inte hängde med. Jag tog exempel från Harry Potter varpå en av eleverna frågade om Harry Potters ärr kunde vara en symbol. En annan frågade om Snape också kunde vara en symbol trots att han är en karaktär. Med dessa exempel förstod eleverna något som annars kan kännas abstrakt och svårtolkat.

Jag kan tänka mig att även Hungerspelen och Twilight kan användas i samma syfte.