Jag har ett par veckor nu med rätt många prov, och till dem har jag alltid med mig extra kladdpapper och extra (rutat) provpapper. Det blev ganska meckigt att plocka ihop dem varje gång, så till slut har jag lagt dem i en mapp. I mappen har jag också uppkopierade formelblad.

Det har sparat mig 5–10 minuter plockande inför varje prov.

(På proven har jag också inhäftade kladdpapper, som jag tipsat om tidigare.)

Ett exempeldiagram från Gapminder

Gapminder

Datatjänsten Gapminder (utvecklad av en svensk!) är ett fantastiskt verktyg för att utforska data om länder i världen – allt från BNP per capita till andelen vägar i ett land som är asfalterade.

Det är en bra resurs för att träna på korrelation, inte minst för att man hela tiden blir nyfiken på att jämföra nya set av data.

Här finns en inlämningsuppgift man kan använda i exempelvis matte 2b, där Gapminder används för just detta: http://tinyurl.com/uppgift-gapminder

Det finns också en video som sammanfattar inlämingsuppgiften: http://youtu.be/kP-qFvXdGdc

Jag satte upp en blogg där jag tänkte posta en massa matteproblem: små och stora, enkla och ännu olösta, verklighetsnära och filosofiska. Tanken är dels att elever som har behov av extrauppgifter ska kunna botanisera och välja något de blir intresserade av, dels att bara visa att matte är användbart för en uppsjö av olika typer av problem.

Bloggen går att nå här: http://matteproblem.wordpress.com/

Den som är intresserad av att vara med och posta problem är mycket välkommen!

En kollega till mig använder något som kanske kan kallas ett halvflippat klassrum. I ett flippat klassrum används ofta en pedagogik där man låter eleverna titta på videor med genomgångar hemma, och tiden i klassrummet läggs på att arbeta med egna uppgifter – där lärarens tid med varje elev kan bli mer meningsfull.

Jag (och flera av mina kollegor) har upplevt att det är svårt att få eleverna att faktiskt titta på videogenomgångar hemma, vilket gör att ett flippat klassrum blir svårt. Men en av mina kollegor använder en smart taktik, som man kan kalla ett halvflippat klassrum. I slutet av varje lektion visar hon en 5–10 minuter lång videogenomgång för nästa lektions område. Eleverna får skriva eventuella frågor på post it-lappar medan de tittar, och när de lämnar klassrummet sätter de lapparna på dörren. Läraren kollar in lapparna, och tar upp väsentliga frågor först nästa lektion.

Hon säger att det känns att eleverna är mer förberedda, vilket ju känns rimligt eftersom materialet har fått mogna under lite längre tid. (Elever ges ju också bättre möjlighet att kolla in genomgången själv hemma, om de känner att det var knepigt.)

Smart!

Jag har en klass där jag känner att det är extra viktigt att eleverna får känna att de lär sig saker och blir bättre på matte, och där det dessutom kan vara svårt att hålla överblick över vad vi gör, har gjort och kommer att göra.

För att göra det lite lättare satte jag ihop en presentation på sex rutor (varav en är startbilden), som dels sammanfattar innehållet i avsnittet, dels visar essensen i varje moment. Den kör jag i nu början på varje lektion, med tre trevliga effekter:

 • Eleverna blir påminda om vad vi håller på med.
 • Saker vi redan gått igenom får en blixtrepetition.
 • Saker vi kommer att gå igenom känns inte lika främmande när de dyker upp på kommande lektioner.
 • Det moment som för två lektioner sedan kändes främmande känns förhoppningvis ganska lugnt idag, vilket kan ge en känsla av att man faktiskt lärt sig en del matte.

Det kostar kanske 3–5 minuter att köra introduktionen, men jag tror att det är väl använd tid. Jag funderar på att göra något liknande även i de andra grupperna, men jag ska utvärdera i den här gruppen först.

Jag har testat att lägga in en tabell sist i prov och diagnoser, där elever får kryssa i hur det tycker att de hanterar de olika momenten som testas. Jag har hållit skalan grov, typ ”Behöver öva | Funkar ok | Funkar bra”.

Det återstår fortfarande att utvärdera vad eleverna tycker, men personligen tycker jag att det är bra av flera anledningar:

 • Man uppmuntrar eleverna att fundera över hur bra de kan kursinnehållet.
 • Man ger eleverna ytterligare ett tillfälle att känna att de lärt sig något.
 • Man får inblick i hur stora/små skillnader det är mellan elevers uppskattning av sina kunskaper, och vad de faktiskt kan.
 • Man märker om det finns elever som konsekvent överskattar eller underskattar sin förmåga. (På lärarutbildningen sades det att elever i regel har bra uppfattning om vad de kan eller inte i matte, men mina första resultat talar emot det.)
 • Jag som lärare får ytterligare en anledning att fundera över vad jag ska testa på provet/diagnosen.
 • Om man är lat som lärare (alternativt har sjukt ont om tid) kan man använda samma tabell, eller en lika dan, för att rapportera provresultatet till eleven.
 • När provet handlar om problemlösning (matte), har tabellen även haft rader för ”redovisning” och ”mattespråk” – vilket är ett sätt att betona att det inte bara är rätt svar som spelar roll i bedömningen.

Efter att ha manuellt bladat in kladdpapper med prov ett antal gånger har jag nu börjat med en annan approach. När jag kopierar upp provet till eleverna lägger jag till en blank sida, som de kan använda som kladdpapper. Mycket smidigare.

Innan tänkte jag att det är dumt, eftersom kopiering kostar. Men att kopiera ett blankt papper kostar ingen toner, och om det sliter lite på kopieringsmaskinen så balanseras det av att det sparar lärartid.

Nästa gång kanske jag skriver ”kladdpapper” i liten stil överst på det blanka bladet, så att färre elever frågar efter kladdpapper i provsalen. (Jorå, jag sa högt en eller två gånger att det finns kladdpapper längst bak i provhäftet, men elever verkar ha svårt att höra instruktioner i skrivsalar.)

Jag har testat att ge ut (rutade) skrivhäften till eleverna i två av mina mattegrupper, med anvisningarna att de ska skriva ner saker de vill komma ihåg i dem. Det kan till exempel vara formler, förklaringar av begrepp, knep de kommer på, webbadresser som är användbara, och så vidare.

Det har gett positivt utfall för en del av eleverna – och med tanke på den låga kostnaden i arbete från min sida skulle jag lätt säga att det är värt det.

Det fungerar säkert även i andra ämnen.

Igår testade jag att ladda upp ett lite knepigt pdf-dokument till pdftoword.com, för att se hur bra tjänsten klarar av saker som inbäddade bilder, matteformler och tabbar.

Resultatet var långt över förväntan – bilderna fungerade finfint, det mesta av formlerna blev bra (men ett rotuttryck såg lite konstigt ut), och tabbarna hade ersatts med en tabell som såg bra ut men var lite jobbig att redigera.

Det tog dock 12 timmar eller så innan jag fick den konverterade filen i min maillåda, så det är inget man ska lita på om man har bråttom. Men annars kan jag rekommendera tjänsten.